månadsarkiv: september 2013

Nu väntar vi på 46 svar från regeringen

WP_20130909_006På bilden: Peter Andersson, Lotta Göller och Jan-Peter Strömgren, Lika Unikas
deltagare i resan till FN i Geneve.

 

 

 

Nyligen deltog jag tillsammans med de övriga i Lika Unikas delegation Jan-Peter Strömgren och Lotta Göller vid en resa till Geneve och FN:s kommitté för personer med funktionsnedsättning. Kommittén var samlad till överläggningar för att bland annat lägga fast sin ”list of issues” med frågor till Sveriges regering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken i Sverige och med frågor om hur konventionen följs. Som ”inspel” till kommitténs arbete anordnade vi tillsammans med Handikappförbunden ett seminarium där vi fick redovisa våra synpunkter på utvecklingen i Sverige.

Nu har kommittén ”spikat” sitt frågebatteri som den svenska regeringen nu ska brottas med svaren på. Det är totalt 46 frågor om hur konventionen följs, om jobb och utbildning för personer med funktionsnedsättning, om hur övervakningen sköts av de mänskliga rättigheterna i Sverige och om mycket annat. FN-kommittén får svaren under våren och inför deras fortsatta granskning kommer också vi från funktionshindersrörelsen att få möjlighet att kommentera. Det ska vi göra med kraft!

Mer att läsa:
Läs alla 46 frågorna från FN-kommittén till den svenska regeringen.
Lika Unikas hemsida om FN-granskningen
Länk till kommitténs egen hemsida om den 10 sessionen där ”List of issues” antogs.

Efterlysning av nationell #funkpol – debatt

av dagens shalle”Partierna glömmer bort var femte väljare” är rubriken på det debattinlägg som Lika Unikas ordförande Agnetha Vikenger publicerade i ”Dagens Samhälle”. I inlägget beskriver hon den frånvaro av debatt om funktionshindersfrågor som många känner. Ett år kvar till valet 2014. Med debattinlägget vill Agnetha Vikenger ge de kommunala företrädarna en uppmaning att bli bättre än sina partivänner på riksplanet när det gäller att lyfta fram funktionshinderspolitiken. I Dagens Samhälle-artikeln får de kommunala politikerna råd att ta upp tre angelägna frågor i sina lokala valprogram: Jobben, tillgängligheten och implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats.