månadsarkiv: september 2014

Från patient till medborgare på allvar, Löfven

WP_20130909_009

Det var en viktig utgångspunkt i propositionen 1999/2000:79 som också blev dess titel. ”Från patient till medborgare”. Med det avstampet skulle politiken ställas om, från att tidigare ha haft ett patient- och vård/omsorgsperspektiv till att istället handla om mänskliga rättigheter. ”Personer med funktionshinder är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare” slog regeringen fast i propositionen.

När vi nu skriver 2014 och ett par veckor efter en valdag har Sverige undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ordet ”handikapp” har ersatts med funktionsnedsättning och Sverige är i halvtid av genomförandet av en strategi för funktionshinderpolitiken. Och snart ska en ny regering med Stefan Löften tillträda och klargöra sin politik för mandatperioden. En viktig fråga är hur den nya regeringen kommer att markera att politiken måste stärka MR-perspektivet för att bidra till det viktiga paradigmskiftet, bort från patient- och omsorgsfokus.

Bilden ovan är inte Stefan Löfvens kommande regeringsbyggnad. Den slottsliknande byggnaden heter Palais Wilson, finns i närheten av Genevesjön och är Förenta nationernas högkommissionär för mänskliga rättigheter. Där finns en symbolik värd att uppmärksamma så här i regeringsbildningstider. FN valde att flytta ansvaret för funktionshinderfrågorna från världshälsoorganisationen WHO till sin organisation som jobbar med mänskliga rättigheter. På så sätt markerade man genom sin organisation en önskad förändring i synen på personer med funktionsnedsättning.

Det vore välgörande om också en svensk regering, 14 år efter propositionen ”Från patient till medborgare” kunde följa FN:s goda exempel. Det vore en oerhört viktig markering om Löfven flyttar ansvaret för funktionshindersfrågorna från Socialdepartementet och dess vård- och omsorgsinriktning till samma departement som ansvarar för hela mänskliga rättighetsarbetet.

I Lika Unikas enkät till partierna före valet sade sig alla vara beredda att  jobba för att ”politiken på alla nivåer ökar takten för att få till ett verkligt värderingsskifte –  från patient till medborgare med rättigheter på lika villkor som andra! Bra! Låt oss äntligen ta det lilla men viktiga steget att markera den inriktningen också när en svensk regering bildas. Ta chansen, Löfven!

Mer att läsa:
Lika Unikas ordförande Bengt Olsson kommenterar valutgången.

Ett viktigt val men alltför få svar

På söndag går vi till val. För en period om fyra år ska den som bor i Sverige och har rösträtt välja sina beslutsfattare till riksdag, kommunfullmäktige och landsting. Den politiska debatten går in i falsett med täta mätningar av opinionen, med tunga partiledardebatter och även en debatt mellan statsministerkandidaterna Löfven och Reinfeldt i Sveriges Television på lördag. Spänningen stiger inför valdagens politiska rysare.

En grundfråga i en demokrati är om väljaren har haft ett tillräckligt bra underlag för sitt val. Ska den förutsättningen i en demokrati sägas vara uppfyllt måste politiken leverera svar på väljarnas frågor. Även om den mediala debatten nog handlar mycket om det politiska spelet och om regeringsfrågan mer än om de viktiga sakfrågorna så har partierna säkert försökt ge svar. På ett område är dock underskottet av klara besked ganska omfattande: Funktionshinderperspektiven i viktiga frågor som skolan, jobben och välfärden. Politiken tycks i stort ha glömt att det är mycket viktigt för väldigt många. Det bryter grovt mot det viktiga vi brukar skriva i Lika Unika-visionen: ”Frågor som berör över en miljon människor idag – kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken”.

Även om det här är mycket trist så finns ändå några besked från partierna, bland annat till Lika Unika. I vår enkät, där vi har utgått från vår valplattform, visar svaren att det råder en stor enighet om att stödet till elever i skolan måste komma tidigare och inte som nu (kanske något överdrivet) ”på examensdagen”. Lika Unika vill ha en ”Stödgaranti” och partierna kanske inte accepterar begreppet ”rakt av” men säger sig vilja ha fler specialpedagoger, tidiga insatser, ”Ingen elev ska glömmas” och behovet av att hjälpmedel finns på plats. Räkna med att vi kommer att påminna om dessa ambitioner även efter valdagen!

I en av de viktigaste valfrågorna, den om jobben, valde Lika Unika att ta med en åtgärd i plattformen (fler förslag finns i Banbrytarprogrammet): Att stat, kommun och landsting ska vara föredömen i att anställa personer med funktionsnedsättning. Partierna ställer upp på tanken om ”föredöme” men uttrycker också rädsla att det kan ses som kvotering eller hänvisar till mycket redan görs. Som verkligheten ser ut idag så duger inte dessa allmänna ordalag. Utan funktionshinderperspektivet och hänsyn till var fjärde inskriven hos Arbetsförmedlingen, så har man ingen hel politik mot arbetslösheten.

Om söndagen är väljarnas dag så blir måndagen starten för vårt påverkansarbete inför kommande mandatperiod. Partierna har dömts av väljarna och nu ska politiken genomföras. Trots frånvaron av funktionshinderperspektiven i valdebatten är det vårt vallöfte att verkligen påminna alla beslutsfattare om behovet av funktionshinderperspektiven i politiska beslut och om utställda vallöften. Om och där dessa möjligen finns.

Läs mer om valet och #funkpol
SHT med analys av partiernas valmanifest.